Program Rozwoju Czytelnictwa

rozwojczytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego promowania i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci, w tym zakup nowości wydawniczych, przedszkole otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek.

Poza zakupem książek, jako przedszkole otrzymujące dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. O planie działań poinformujemy w najbliższym czasie.