^TOP
Get Adobe Flash player

Konkurs

Prace wykonane przez dzieci na konkurs pt. ,,Wielkanocna Pisanka”

do Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku.

 

Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

W dniach od 14 do 16 kwietnia 2014 r. będą odbywały się rekolekcje wielkanocne dla dzieci i młodzieży w związku z powyższym nie będzie w przedszkolu obiadów i odwozów dzieci.

Spotkanie z Panią psycholog przełożone na 29 kwietnia 2014 r. o godzinie 1400.

W leśniczówce Bysiów

 

W leśniczówce Bysiów

          Żeby sprawdzić, czy wiosna zawitała już do lasu, dzieci z naszego przedszkola wybrały się do leśniczówki. Gospodarze, po ciepłym przywitaniu zaproponowali ciekawą i pouczającą lekcję przyrody. Przedszkolaki nauczyły się rozpoznawać niektóre gatunki drzew, dowiedziały się, co produkuje się z drewna, poznały mieszkańców lasu, ale przede wszystkim złożyły obietnicę przypieczętowaną odciskami palca, że zostają przyjaciółmi przyrody. Po poczęstunku, pamiętając o złożonej obietnicy, dzieci wspólnie z leśniczymi powędrowały leśnymi ścieżkami. Wykorzystały w praktyce nowo zdobytą wiedzę i rozpoznawały pospolite gatunki drzew oraz z zaciekawieniem słuchały leśnych ciekawostek opowiadanych przez przewodników. Dzieci dowiedziały się również, jak należy zachować się w lesie w razie zagrożenia i utrwaliły numer telefonu alarmowego. Na pożegnanie otrzymały od leśniczych pamiątkowe kalendarzyki i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.

Pierwszy dzień wiosny

         

     Pierwszy dzień wiosny nieodłącznie kojarzy się nam z symbolicznym pożegnaniem zimy poprzez spalenie marzanny. Ten stary słowiański zwyczaj miał przywołać wiosnę i zapewnić urodzaj. Takie pożegnanie zimy odbyło się w naszym przedszkolu. Dzieci z ,,Marzanną”- symbolem zimy przeszły barwnym korowodem z przedszkola na łąkę w pobliżu Urzędu Gminy, gdzie wierszami i piosenkami pożegnały zimę. ,,Marzanna” została spalona, a ,,Wiosenny gaik” symbol wiosny radośnie przywitany. Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze poświęcone budzącej się do życia przyrodzie. To wydarzenie miało na celu podtrzymanie tradycji związanej z obchodami  przywitania wiosny.

 

 

 
 
Copyright © 2013. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach Rights Reserved.