Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Udział dzieci w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny.

  

Podstawowym celem w przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz rozpoznanie i rozwijanie jego wrodzonych talentów.

Oprócz zadań dydaktyczno - wychowawczych realizowanych z dziećmi w ramach podstawy programowej, w naszym przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

W trosce o indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami i zdolnościami proponujemy korzystanie z następujących zajęć dodatkowych:

zajęcia logopedyczne

Usuwanie lub wyrównywanie opóźnień rozwoju i zaburzeń mowy. Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Zajęcia prowadzi nauczyciel logopeda mgr Dominika Strzelczyk. Na zajęcia przeznaczone są 3 godziny tygodniowo. Uczestniczą w nich dzieci 4 i 5-letnie wymagające opieki logopedycznej.