^TOP
Get Adobe Flash player

Informacja dla rodziców

DRODZY RODZICE !!!

Od 21 lutego do 28 lutego 2019 roku

rodzice dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu składają 
deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola.

Od 1 marca do 29 marca 2019 roku  

będzie odbywał się nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/ 2020. 

Uprzejmie informujemy, że dzieci trzyletnie, czteroletnie i  pięcioletnie mają  prawo do  edukacji przedszkolnej 

na mocy znowelizowanych przepisów  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) 

Wzór deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego i wnioski można pobrać  w przedszkolu  lub ze strony internetowej naszego przedszkola.  (Zakładka Rekrutacja)
Wypełnione deklaracje i wnioski składamy w przedszkolu.

Informacje

 

  1. W związku z niską frekwencją dzieci w przedszkolu termin zabawy choinkowej z wodzirejem został przesunięty na 28 lutego 2019 r. (czwartek).
  2. Zebranie z rodzicami odbędzie się 04.03.2019 r.- o godzinie 15:00

-  prelekcja  dla rodziców ,,Moje dziecko ma wadę wymowy- jak mogę mu pomóc”- logopeda Ewa Tomczuk pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radomsku;

- spotkanie z wychowawcami dotyczące wiadomości i umiejętności dzieci po I półroczu.

Copyright © 2013. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach Rights Reserved.