Ramowy rozkład dnia

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadajacych     

                      zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy      
                      konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Oglądanie książek, albumów, czasopism
                      dziecięcych. Prace porządkowe w sali.

  

8:00 - 8:15  - Ćwiczenia poranne

8:15 - 8:30  - Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania

8:30 - 9:00  - Śniadanie

9:00 - 9:15  - Przygotowanie do zajęć

9:15 - 10:00 - Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu
                        wychowania przedszkolnego

10:00 - 11:45 - Swobodne zabawy dzieci. Pobyt w ogrodzie- zabawy i gry ruchowe. Spacery

11:45 - 12:00 - Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12:00 - 12:30 - Obiad

12:30 - 12:45 - Czynności higieniczne - mycie zębów

12:45 - 13:00 - Odpoczynek - słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z
                           literatury dziecięcej

13:00 - 13:45 - Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze,
                          zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy
                          dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

  

13:45 - 14:00 - Czynności higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku

14:00 - 14:30 - Podwieczorek

14:30 - 16:00 - Stworzenie warunków do zabaw odpowiadających zaintresowaniom dzieci.
                         Praca indywidualna i zespołowa w zależnosci od potrzeb i mozliwości dzieci

                         Rozchodzenie sie dzieci