Zarząd rady rodziców

Rada Rodziców w poszczególnych grupach

Grupa 5-latków

Dędek Katarzyna
Grzegorczyk Katarzyna
Perczyńska Anita


Grupa 4-5-latków

Janiec Malwina
Grzegorczyk Sylwia
Grabowska Klaudia


Grupa 3-4- latków

Ślusarczyk Emilia
Smolarek Ilona
Szymanek Agata