Zarząd rady rodziców

Rada Rodziców w poszczególnych grupach

Grupa 5-latków
Janiec Malwina
Grzegorczyk Sylwia
Grabowska Klaudia


Grupa 3-4-latków
Ślusarczyk Emilia
Smolarek Ilona
Szymanek Agata

Grupa 3-latków 
Skorupska Ewelina
Grzegorczyk Katarzyna  
Łatacz Iwona