^TOP


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          99 d

Get Adobe Flash player

"Dzieciaki Mleczaki"

Akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów.

Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

 

dzieciakimleczaki

Piękna Nasza Polska Cała

Głównym celem projektu jest kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych, uwrażliwianie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.

Rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej  i regionalnej, dumy z bycia Polakiem.                                                                                               20200904 135907 0000

Programy, projekty, akcje charytatywne

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury"

1

www.przyjacielenatury.kubus.pl

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark – producenta soków KUBUŚ, realizowana we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Program ten jest realizowany w naszym przedszkolu już od kilku lat.

 

 

,,Rodzina Miśków”

2

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez Fundację ,,ETOH” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawową formą dotarcia do dziecka, towarzyszenia mu w przeżywaniu trudnych emocji oraz budowania wraz z nim bezpiecznej bazy w jego dziecięcym życiu − jest zabawa. Świat kolorów, postaci, symboli, rzeczy. To w zabawie dziecko może eksplorować świat, uczyć się zaufania, budowania wewnętrznej siły. Może wyrażać siebie, bezpiecznie wchodzić w kontakt z rzeczywistością oraz uczyć się relacji społecznych.

 

,,GÓRA GROSZA”

3

Co roku, nasze przedszkole bierze udział w kolejnych edycjach akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. W każdej sali naszego przedszkola jest wystawiony specjalny pojemnik, do którego dzieci wrzucają „grosiki". Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów  dziecka, rodzinnych domów dziecka i placówek pogotowia rodzinnego.  Ta akcja ma uświadomić dzieciom, że nawet najdrobniejsze wspólnie zebrane pieniądze, mogą tworzyć ogromny fundusz i pomóc wielu osobom. Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią się dzielić i nie pozostają obojętne na los innych.

 

,,Zostań super zakrętakiem”

4

Projekt „Zostań Super Zakrętakiem” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”. To ekologiczne przedsięwzięcie, które dzięki łatwej segregacji odpadów, w postaci zbiórki zakrętek,  wspiera podopiecznych Hospicjum w Łodzi. Jedna plastikowa zakrętka nie jest w stanie nic zdziałać, ale wrzucona do pojemnika akcji "Zostań Super Zakrętakiem" staje się cennym wkładem w budowanie i realizację marzeń małych pacjentów.

 

 

"Mamo, tato, wolę wodę"

5

 

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

 

,,WyRaźni na drodze”

6

  W ramach projektu edukacyjnego ,,WyRaźni na drodze" dzieci uczą się podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego, omawiają pozytywne i negatywne postawy oraz zachowania uczestników ruchu drogowego, zdobywają wiedzę na temat prawidłowego korzystania z elementów odblaskowych i ich znaczenia w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze.

 

 

,,Mikołajkowa paczka dla bezdomnego zwierzaczka”

7

  Co roku w okresie przedświątecznym nasze przedszkole  organizuje charytatywną zbiórkę żywności i akcesoriów dla mieszkańców Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku. Akcja polega na zbiórce karmy, kaszy, makaronu i oleju do przygotowania ciepłego, energetycznego posiłku w czasie zimy oraz koców, misek dla psów i kotów pozostających pod opieką schroniska w Radomsku. W zamian przedszkolaki mają możliwość zwiedzenia schroniska i spotkania z jego podopiecznymi.

 

"Dzieciństwo bez próchnicy"

8

  Projekt ,,Dzieciństwo bez próchnicy" nadzorowany jest przez Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu a  jego głównym celem jest obniżenie poziomu próchnicy u dzieci do 5. roku życia. Jest on skierowany do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. W ramach projektu promowane będą zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci.

 

 

"Na straży przyrody"

9

  Celem akcji jest propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat ekologii, w tym w szczególności na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz  kształtowanie postaw pro-ekologicznych w codziennym życiu.

 

"Zbieraj z klasą"
10

  Akcja, której organizatorem jest Europejska Platforma Recyklingu, polega na zbiórce zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ma na celu edukowanie dzieci , jak trzeba postępować z elektrośmieciami i jak wielkie zagrożenie stanowią ona dla środowiska.

 

 Akcja czytelnicza ,,Wychowanie przez czytanie"
11

 

  Akcja organizowana jest w przedszkolu cyklicznie. Naszym celem w trakcie corocznych działań z cyklu ,,Wychowanie przez czytanie" jest propagowanie idei czytelnictwa wśród dzieci, a także uświadomienie rodzicom walorów wspólnego, codziennego czytania. Przedsięwzięcie to ma również na celu tworzenie  sympatycznej atmosfery wokół kontaktu z książką, wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania z kulturą żywego słowa oraz popularyzowanie alternatywnych w stosunku do telewizji i komputera form spędzania wolnego czasu.

Copyright © 2013. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach Rights Reserved.