^TOP


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          99 d

Get Adobe Flash player

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz  o przysługujących prawach   z tym związanych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Samorządowe Przedszkole  w Masłowicach, reprezentowane przez dyrektora przedszkola.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. oraz tel. 44-787-48-68.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO w celu realizacji zadań ustawowych  wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz aktów wykonawczych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pani/ Pan  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Copyright © 2013. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach Rights Reserved.